ویلاهای کوهستانی ارس

مجموعه ویلاهای کوهستانی ارس جلفا اولین شرکت سرمایه گذاری در بخش خصوصی در زمینه گردشگری در منطقه آزاد تجاری ارس در نقط مرزی ایران و جمهوری آذربایجان درشما غربی استان آذربایجان شرقی و نزدیکی شهر تجاری جلفا منطقه ای با اب و هوایی مطبوع وسالم به نام منطقه آزاد ارس…